Kdo je to Elektronaut?
Jde o transparentního elektrotechnika, který svůj obor smrtelně bere vážně. Nezneužívá svého odborného postavení k nekalým komerčním záměrům. Neodmítá pomoci druhým Elektronautům. V diskusním fóru Elektronauty neshazuje a za zády je nepomlouvá. Pokud Elektronaut s takto označeným vozidlem potká jiného Elektronauta s tímto znakem, tykají si, protože jde o kolegy a kamarády!

A název ELEKTRONAUT se vzal kde?
Když se zaměříme na pojmenování různých profesí a způsobů pohybu v prostředí, můžeme výraz Elektronaut určitě označit za zajímavou lingvistickou konzistenci.
Vezměme si například slovo „NAUT“. Tato koncovka se objevuje ve slovech jako kosmonaut, aeronaut, astronaut či akvanaut. Pochází z latinského slova „nautica“, které v českém kontextu znamená nautika – věda o plavbě či umění plavání.

Tato koncovka „NAUT“ sugestivně naznačuje jednotlivce, který operuje v specifickém
prostředí, které mu primárně není vlastní. Má speciální výcvik a znalosti v elektrotechnice, díky kterým se v tomto prostředí může pohybovat efektivně a bezpečně.

Z tohoto lingvistického a konceptuálního východiska pak můžeme definovat „Elektronauta“ jako specialistu, který „pluje“ prostředím elektrotechniky. Jeho doménou jsou obvody, systémy a složité technické detaily. Ačkoliv se může zdát, že elektrotechnika je pro mnohé cizí a neznámá oblast, pro Elektronauta je to domov, ve kterém se pohybuje s grácií a
sebejistotou.

Elektronaut tedy reprezentuje odvahu, zručnost a hlubokou znalost v oblasti elektrotechniky, podobně jako astronaut či kosmonaut ve vesmíru. Máme tedy nový termín, který oslavuje dovednosti a expertizu v digitálním věku instalační elektrotechniky.